Samen naar een groene toekomst!

Onze groene verantwoordelijkheid

We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Niet alleen voor ons organisatie, maar voor alle bedrijven en mensen. Daarom zijn we bezig met het doorvoeren van veranderingen. We willen niet alleen goede schoonmaakdiensten leveren, maar ook laten zien dat we ons inzetten voor een beter milieu. Samen met anderen in de schoonmaakbranche hopen we een golf van groene verandering te starten. Bij Van Laar TSO gaan we niet alleen voor een schone omgeving, maar ook voor een groenere planeet. Op deze pagina vertellen we je graag waarom we duurzaamheid belangrijk vinden en hoe we proberen een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Samen maken we het verschil!

De CO2-Prestatieladder

Om ons steentje bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot over de hele wereld en om klimaatverandering tegen te gaan gebruiken wij een handig hulpmiddel: de CO2-Prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland. Het helpt bedrijven en overheden om minder CO2 uit te stoten in hun werk, projecten en de hele keten. SKAO is het onafhankelijke team dat dit instrument beheert. Ze moedigen bedrijven aan om minder CO2 te produceren, met als doel om uiteindelijk een bedrijfsleven te hebben dat geen extra invloed heeft op het klimaat.

We zetten de CO2-prestatieladder in als een nuttig hulpmiddel om onze doelen te evalueren en praktisch uitvoerbaar te maken. Dit bereiken we door in de loop der tijd besparingsplannen op te stellen. Hierdoor houden we het gebruik van de ladder helder en gemakkelijk toepasbaar. Het zorgt ervoor dat we dagelijks bewust bezig zijn met onze impact op het milieu. We delen actief onze CO2-footprint en ons stappenplan van de CO2-prestatieladder, omdat we het cruciaal vinden deze informatie te delen met onze opdrachtgevers, onderaannemers en onze eigen medewerkers. Uiteindelijk proberen we door deze openheid andere bedrijven in onze branche te inspireren en aan te moedigen om ons voorbeeld te volgen.

De CO2– Footprint

Stichting Positieve Impact

Wij nemen deel aan het initiatief Stichting Positieve Impact.

Downloads